11.2 Сочинение.

11.2 Сочинение.

Демонстрационный вариант 2017 г. – задание 11.2 1)Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
11.1 Сочинение.

11.1 Сочинение.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №11.1. 1)Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
10. Синтаксис.

10. Синтаксис.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №10. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
9. Пунктуация.

9. Пунктуация.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №9. 9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аныклагыч алдыннан куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. Чыркый¹, ял итәргә вакытым булмады бу җәйне²: төннәрен тычкан аулыйм³, көндез черем итеп алам да яңа оя ясыйм4, шулай эш5...
читать далее
8. Пунктуация.

8. Пунктуация.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №8. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
7. Синтаксис.

7. Синтаксис.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №7. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
6. Лексикология : сүзнең лексик мәгънәсе.

6. Лексикология : сүзнең лексик мәгънәсе.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №6. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
5. Морфология.

5. Морфология.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №5. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
4. Морфемика: сүз ясалышы.

4. Морфемика: сүз ясалышы.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №4. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
3. Лексикология һәм фразеология

3. Лексикология һәм фразеология

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №3 1) Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья...
читать далее
2. Фонетика.

2. Фонетика.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №2. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2) Үзе ул бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары...
читать далее
1. Изложение.

1. Изложение.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №1. 1. Текстны тыңлагыз һәм кыска изложение языгыз. Текстны тыңлагач, микротемаларны билгеләгез. Тулы текстның һәм андагы микротемаларның төп эчтәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. Изложениенең күләме 50 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениены чиста һәм танырлык итеп...
читать далее