1. Сөйләм. Уку. Язма сөйләмне адекват аңлау.

1. Сөйләм. Уку. Язма сөйләмне адекват аңлау.

ЕРТ первое задание для татарских групп — Сөйләм. Уку. Язма сөйләмне адекват аңлау. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №1 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән...
читать далее
2. Сурәтләү чаралары.

2. Сурәтләү чаралары.

ЕРТ второе задание для татарских групп 9 класс демоверсия — Метафора булган җөмләне табыгыз. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №2 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе...
читать далее
3. Фонетика: аваз һәм хәреф.

3. Фонетика: аваз һәм хәреф.

ЕРТ третье задаие для татарских групп 9 класс әйтелеше язылышына туры килмәгән Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №3 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни...
читать далее
4. Фонетика: аваз һәм хәреф.

4. Фонетика: аваз һәм хәреф.

ЕРТ четвертое задание для татаских групп 4. Фонетика: аваз һәм хәреф. ( о һәм ө) Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №4 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып,...
читать далее
5. Лексика: синонимнар.

5. Лексика: синонимнар.

ЕРТ по татарскому татарская группа 9 класс синонимнар синонимы ответ лексика Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №5 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз...
читать далее
6. Синтаксис: җөмләнең баш кисәкләре.

6. Синтаксис: җөмләнең баш кисәкләре.

ЕРТ по татарскому языку татарская группа кимы баш кисәкләр 6. Синтаксис Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №6 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз...
читать далее
7. Синтаксис: тиңдәш кисәкләр.

7. Синтаксис: тиңдәш кисәкләр.

ЕРТ татарский язык татарская группа тиңдәш кисәкләр булган җөмлә 7. Синтаксис: тиңдәш кисәкләр. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №7 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән...
читать далее
8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы.

8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы.

ЕРТ татарский язык  8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы җөмлә восьмое задание 9 класс демо ответы с пояснениями Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №8 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке...
читать далее
9. Пунктуация: аерымланган кисәкләр янында тыныш билгеләре.

9. Пунктуация: аерымланган кисәкләр янында тыныш билгеләре.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №9 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
10. Пунктуация: эндәш һәм кереш сүзләр янында тыныш билгеләре

10. Пунктуация: эндәш һәм кереш сүзләр янында тыныш билгеләре

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №10 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
11. Синтаксис: гади җөмләләр.

11. Синтаксис: гади җөмләләр.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №11 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
12. Пунктуация: тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

12. Пунктуация: тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №12 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
13. Синтаксис: ике составлы, бер составлы, кушма җөмләләр.

13. Синтаксис: ике составлы, бер составлы, кушма җөмләләр.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №13 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
14. Пунктуация: тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

14. Пунктуация: тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №14 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
15. Лексика: антонимнар.

15. Лексика: антонимнар.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №15 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
16. Морфология: мөстәкыйль сүз төркемнәре.

16. Морфология: мөстәкыйль сүз төркемнәре.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №16 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
17. Морфология: фигыль төрләре.

17. Морфология: фигыль төрләре.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №17 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
18. Сүз ясалу ысуллары.

18. Сүз ясалу ысуллары.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №18 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
19. Орфография: о-ы, ө-е хәрефләренең дөрес язылышы; фонетика: ирен гармониясе.

19. Орфография: о-ы, ө-е хәрефләренең дөрес язылышы; фонетика: ирен гармониясе.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №19 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
20. Грамматика: килешләр кушымчасы ярдәмендә бәйләнгән сүзтезмәләр.

20. Грамматика: килешләр кушымчасы ярдәмендә бәйләнгән сүзтезмәләр.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №20 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
21.1 Сочинение.

21.1 Сочинение.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №21.1  Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее
21.2 Сочинение.

21.2 Сочинение.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание 21.2 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның...
читать далее