Рубрика «Татарский язык для татарских групп»

Татарский язык для татарских групп ЕРТ по татарскому языку

1. Сөйләм. Уку. Язма сөйләмне адекват аңлау.

ЕРТ первое задание для татарских групп

ЕРТ первое задание для татарских групп — Сөйләм. Уку. Язма сөйләмне адекват аңлау. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №1 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп …

2. Сурәтләү чаралары.

ЕРТ второе задание для татарских групп 9 класс демоверсия 2. Метафора булган җөмләне табыгыз. Сурәтләү чаралары.

ЕРТ второе задание для татарских групп 9 класс демоверсия — Метафора булган җөмләне табыгыз. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №2 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә …

3. Фонетика: аваз һәм хәреф.

ЕРТ по татарскому подготовка третье задание татарская группа 9 класс әйтелеше язылышына туры килмәгән 3. Фонетика: аваз һәм хәреф.

ЕРТ третье задаие для татарских групп 9 класс әйтелеше язылышына туры килмәгән Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №3 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп кунакланган. …

4. Фонетика: аваз һәм хәреф.

ЕРТ четвертое задание для татаских групп әйтелеше язылышына туры килмәгән 4. Фонетика: аваз һәм хәреф. авазлар ө е о

ЕРТ четвертое задание для татаских групп 4. Фонетика: аваз һәм хәреф. ( о һәм ө) Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №4 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның …

5. Лексика: синонимнар.

ЕРТ по татарскому татарская группа 9 класс синонимнар синонимы ответ лексика

ЕРТ по татарскому татарская группа 9 класс синонимнар синонимы ответ лексика Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №5 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп кунакланган. (7)Күк …

6. Синтаксис: җөмләнең баш кисәкләре.

ЕРТ по татарскому языку татарская группа баш кисәкләр кимы шестое задание демоверсия с решением 6. Синтаксис: җөмләнең баш кисәкләре.

ЕРТ по татарскому языку татарская группа кимы баш кисәкләр 6. Синтаксис Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №6 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп кунакланган. (7)Күк …

7. Синтаксис: тиңдәш кисәкләр.

ЕРТ татарский язык татарская группа тиңдәш кисәкләр булган җөмлә 7. Синтаксис

ЕРТ татарский язык татарская группа тиңдәш кисәкләр булган җөмлә 7. Синтаксис: тиңдәш кисәкләр. Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №7 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп …

8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы.

ЕРТ татарский язык 8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы җөмлә восьмое задание 9 класс демо ответы с пояснениями

ЕРТ татарский язык  8. Җөмлә: хикәя, сорау, боерык, тойгылы җөмлә восьмое задание 9 класс демо ответы с пояснениями Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №8 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, …

9. Пунктуация: аерымланган кисәкләр янында тыныш билгеләре.

ЕРТ татарский Аерымланган хәлгә бәйле куелган тыныш билгеләренең билгесенең номерын языгыз.

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №9 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп кунакланган. (7)Күк гөмбәзендә,учлап сибелгән энҗе-мәрҗәннәрдәй, йолдызлар җемелди. (8)Аларның барысында да уздырып,түм-түгәрәк ай көмештәй …

10. Пунктуация: эндәш һәм кереш сүзләр янында тыныш билгеләре

ЕРТ по татарскому языку кереш сүзгә бәйле куелган тыныш эндәш сүзгә бәйле куелган тыныш 9 класс демо

Демонстрационный вариант  2017 г. – задание №10 Канатлы ай (1)Кич.(2)Авыл тынлык куенлыгына чумган.(3)Үзе шундый җылы һәм рәхәт.(4)Өйгә һич керәсе килми.(5)Капка төбендәге утыргычта,кичке шәфәкъ матурлыгына хозурланып, әнисе белән нәни кыз Фирая сөйләшеп утыралар.(6)Утыралар дигәч тә,утыргычта әнисе генә утыра, ә Фирая аның итәгенә менеп кунакланган. (7)Күк гөмбәзендә,учлап сибелгән энҗе-мәрҗәннәрдәй, йолдызлар җемелди. (8)Аларның барысында да уздырып,түм-түгәрәк ай көмештәй …